• ชื่อ : กันต์ กันตถาวร
  • ชื่อเล่น : ฟลุ้ค ( สำหรับคนในครอบครัว ) คุณแม่เป็นตั้งให้ครับแปลว่าเป็นที่รักครับ คงมาจากคำว่ากานต์
  • อายุ : 26 ปี
  • วันเกิด : 6 ธ.ค. พ.ศ.2528
  • ส่วนสูง : 183 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก : 68 กิโลกรัม
  • การศึกษา : ระดับมัธยมปลาย ศิลป์ - คำนวณ รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ระดับปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Filmography

2551 ดาวจรัสฟ้า คูณ - ช่อง 3
2552 บ่วงร้ายพ่ายรัก เชน เขมนิจ จามิกรณ์ / พิมพ์นิภา จิตตธีรโรจน์ ช่อง 7
2553 เธอกับเขาและรักของเรา ชานนท์ เขมนิจ จามิกรณ์ ช่อง 7
ระบำดวงดาว (รับเชิญ) - ช่อง 3
2554 รักไม่มีวันตาย ราม เอมิกา บูเฮอร์ ช่อง 3
2555 ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ศีล-ศีลธรรม รัชวิน วงศ์วิริยะ ช่อง 5
  ปางเสน่หา พอล ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ ช่อง 7
  ชิงนาง เมฆา คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์ ช่อง 7